วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “อาหารกับการท่องเที่ยว” และ workshop บรรจุภัณฑ์กับเมนูท้องถิ่น ณ โรงเรียนสอนทำอาหารบลู เอเลฟเฟนท์ ภูเก็ต (ศูนย์ภาคใต้)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านอาหารสามารถสร้างคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวและการเลือกใช้พลาสติกให้ถูกวิธีในการจำหน่ายอาหารได้ รวมถึงตระหนักรู้ถึงสิ่งแวดล้อมในอาหารกับการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพภายหลังการจบการศึกษาได้ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน”

44932785 245855172954970 3495616952422891520 n

 

44972048 322538311809493 5607195708915449856 n

44995062 1378195432725337 6307290719786631168 n

สื่อมัลติมีเดีย